Visie & opdrachten

Het succes en de duurzaamheid van een bedrijf worden bepaald door zijn menselijk kapitaal. Recruitment Solutions stippelt voor elke kandidaat een doelgerichte aanpak uit om het profiel te selecteren dat het best aansluit bij de functievereisten. Daarvoor wordt met de klant een relatie van het type « win-win » aangeknoopt om « de juiste persoon op de juiste plaats » te vinden, en zijn bedrijf een blijvende oplossing te garanderen.

Met de klant bouwt Recruitment Solutions een stevige vertrouwensrelatie op die op een gemeenschappelijk doel steunt: het onderzoek naar een bruikbare oplossing die het succes van de onderneming garandeert.

Zo wordt een structurele relatie op lange termijn met de klant opgebouwd die gebaseerd is op luisteren en op een analyse van de behoeften.

Met de kandidaat voert Recruitment Solutions een oprechte en eerlijke dialoog om een doel te bereiken: het potentieel van de kandidaat ontdekken en bepalen welke verwachtingen hij heeft en wat de perspectieven zijn waarin hij wil evolueren in zijn nieuwe functie.

Vervolgens kan een vertrouwensrelatie met de kandidaat opgebouwd worden die slechts op één principe gebaseerd is: hem een aangepaste baan voorstellen.

Waarom gebruik maken van onze diensten?

Werken met Recruitment Solutions, is werken met ondersteunende en enthousiaste medewerkers die hun vak door en door kennen!

Onze filosofie is gestoeld op de kwaliteit van de diensten aan de klanten en op de grondige analyse van hun behoeften. Omdat elk bedrijf anders is, moet elke oplossing specifiek en op maat uitgewerkt worden.

De kracht van Recruitment Solutions schuilt in het onderzoek van al die factoren waar een bedrijf uit bestaat: zijn cultuur, zijn omgeving, zijn management… stuk voor stuk kernfactoren die de grondslag vormen voor de ontmoeting met de ideale kandidaat.

Ons succes is gebaseerd op integriteit, kwaliteit en ervaring.